Scenariusze i konspekty pracy

Scenariusze to poukładane chronologicznie multisensoryczne aktywności, których realizacja prowadzi do osiągnięcia założonych celów

Specjalista może wybrać temat scenariusza a następnie przeprowadzić uczestnika krok po kroku przez proces edukacyjno-terapeutyczny

Zadania

Zadania to niewielkie tematyczne zadania multimedialne, w których zaimplementowano mechanizmy multisensorycznej stymulacji uwagi i zaangażowania. Dostosowane do grupy docelowej (dysfunkcji) mechanizmy, angażują na odpowiednim etapie procesu edukacyjno-terapeutycznego wybrane zmysły, dzięki czemu pomagają skupić uwagę na nauczanym materiale.

okładki przedstawiające zadaniatimertooltip

Obsługa za pomocą gestów i mowy

Zadania sterowane są gestami i mową. Do obsługi zadań potrzebny jest tylko komputer z kamerą, mikrofonem i dostępem do internetu.

gesty

Zadania manualne

To zestawy prac kreatywnych i zadań z treścią, których realizacja umożliwia włączanie takich zmysłów jak dotyk, smak czy węch. Oddziaływują na zmysły i poszerzają wyobraźnię

Obrazy i dźwięki

Bogata biblioteka uporządkowanych tematycznie obrazów i dźwięków gotowych do wykorzystania podczas zajęć umożliwia stymulację wzrokowo - słuchową

Statystyki

Statystyki pozwalają na obiektywną ocenę postępów, umożliwiają zrozumienie, jak uczestnik reaguje na podawany materiał i czy zachodzi pozytywna zmiana.

Historia

Statystyki pozwalają na obiektywną ocenę postępów, umożliwiają zrozumienie, jak uczestnik reaguje na podawany materiał i czy zachodzi pozytywna zmiana.

Współpraca ze specjalistą

Platforma umożliwia nawiazanie współpracy ze specjalistą oraz aktywny udział rodzica (opiekuna) w procesie edukacyjno - terapeutycznym. Metoda multisensorycznej stymulacji uwagi wymaga aktywnego zaangażowania obu stron. Odbieraj wiadomości i realizuj zadania w ściśle określonym czasie przez specjalistę aby osiągać oczekiwane efekty.